Puhkemaja perenaine Enel on üks lennuka mõttelaadiga loovinimene.
Eneli tugevuseks on floristika ja toidu valmistamine.
Ta on läbinud kondiitri koolituse ning tema tõeline kirg on küpsetamine, kokandus ja lilleseadete valmistamine.